3 Ocak 2014 Cuma

İşte Türkiye"nin e-ticaret karnesi açıklandı.

Onuncu Kalkınma Planı’na göre geçen yıl 30.7 milyar lira olan e-ticaret işlem hacmi, 2018′de 170 milyar liraya çıkacak.


TBMM Başkanlığına sunulan Onuncu Kalkınma Planı’na (2014-2018) göre, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişimteknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması temel amaç olarak belirlendi.


Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gelişme ve hedeflere bakıldığında, 2012′de yüzde 26.5 olan genişbant abone sayısının nüfusa oranı 2013′te yüzde 45, 2018 de ise yüzde 70′e çıkacak. Geçen yıl yüzde 2 olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) kişi başına genişbant erişim maliyeti, bu yıl yüzde 1.8′e, 2018′de ise yüzde 1′e düşecek.


2012′de nüfusun yüzde 47.4′ü internet kullanırken, bu oranın, 2013 sonunda yüzde 50′ye, 2018′de de yüzde 75′e çıkması hedefleniyor.


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İHRACATI 4 KAT ARTACAK

Geçen yıl 10.5 milyar dolar olan bilgi teknolojileri pazarı, bu yıl sonunda 11.6 milyar dolara, 2018′de ise 23 milyar dolara çıkacak. 2012′de 500 milyon dolar olan bilgi teknolojileri ihracatı, 2013′te 800 milyon dolar. 2018′de ise 2 milyar dolar olarak gerçekleşecek.


2012′de 30,7 milyar lira olan, bu yıl sonunda 40 milyar dolara çıkacak e-Ticaret işlem hacmi, 2018′de 170 milyar dolar olacak. İnternetten alışveriş yapanların oranı, 2013 sonunda yüzde 20′ye, 2018′de ise yüzde 70′e çıkacak.


TÜRKİYE ULUSLARARASI VERİ İLETİM MERKEZİ OLACAK

İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet sunumuna imkan verecek şekilde geliştirilecek. Başta fiber altyapı olmak üzere yüksek hızlı internet erişim imkanı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Elektronik haberleşme sektöründe düzenlemelerin etkinliği artırılacak, sektördeki rekabet ve işbirliğinin gelişmesi temin edilecek. Türkiye uluslararası bir veri iletim merkezi haline getirilecek. Akıllı uygulamaların, sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacak. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla elde edilebilecek ekonomik ve sosyal faydalar konusundaki farkındalık artırılacak.


YENİ İNTERNET GİRİŞİMLERİ YURTDIŞINA AÇILACAK

Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecek. İnternet ekonomisinin gelişimi için gerekli teknik, hukuki ve idari altyapılar geliştirilecek. Yerli internet girişimlerinin başta bölge ülkeleri olmak üzere yurtdışına açılmaları sağlanacak. Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri desteklenecek. İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve erişilebilir olması sağlanacak.


Kişisel verilerin korunması ve ulusal bilgi güvenliği alanlarında hukuki altyapı tamamlanacak. Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş süreci tamamlanacak. Analog yayınların sonlandırılmasıyla boşaltılacak olan frekans bandı etkin bir biçimde değerlendirilecek.İşte Türkiye"nin e-ticaret karnesi açıklandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder