31 Aralık 2017 Pazar

Türkiye İle Hollanda Arasında E-ticaret İşbirliği

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, e-ticari faaliyetlerin kayıtaltına alınması ve bütünüyle yasal bir zemine oturtulmasının artık kaçınılmaz olduğunu bildirdi.


Kilci, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile yürüttüğü “Elektronik Ticaretin İzlenmesine Yönelik Ortak Proje”nin imza töreninde yaptığı konuşmada, gerek Türkiye’de gerekse dünyada bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucu geleneksel ticaretin dönüşüme uğrayarak sanal ortamlara taşındığını, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin hacminin her yıl katlanarak arttığını belirtti.


Bilgi iletişiminin kolaylaşması ile elektronik ticaret hacmi artarken bir yandan da bu alanda meydana çıkan vergi kayıp ve kaçağının kavranabilmesinin önem kazandığına işaret eden Kilci, nitekim, 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda ‘internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapının oluşturulması’ adlı 6 no’lu eylemin planlandığını, bu eylemin altında Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun sorumlu kuruluşlar olarak belirlendiğini anlattı.


Kaynak: AATürkiye İle Hollanda Arasında E-ticaret İşbirliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder