19 Şubat 2018 Pazartesi

Yeni Ticaret Kanunu ile e-ticaret daha fazla büyüyecek

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kayıtlı Elektronik Posta da işlerlik kazanacak. KEP sistemi, Türkiye’de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını önemli oranda hızlandıracak.


TÜRK ticaret hayatında köklü değişikliklere yol açacak olan ve 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketler arası elektronik haberleşmeler için de önemli düzenlemeler getiriyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 25 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve dayanağı yeni Türk Ticaret Kanunu olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi yönetmelikle düzenlendi.   Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli Müdürü Özkan Kıvanç, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olmasının e-postayı Türkiye’de ve dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline getirdiğine dikkat çekti.


Verimlilik ve tasarruf sağlayacak


Kıvanç, standart e-posta yoluyla, başta gönderici ve alıcının kimliklerinin kesin olarak tespit edilememesi olmak üzere, bir elektronik belgenin, teknik ve hukuki kesinliğe sahip olarak, başkaları tarafından değiştirilmeden veya görülmeden gönderilmesi, saklanması ve alınmasının sağlanamamasının, resmi ve ticari işlemlerin internet üzerinden yürütülebilmesinin önünde önemli engellerden biri olduğunu söyledi. Hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-posta yoluyla haberleşmenin yolu olan KEP’in en temel ihtiyaçlardan biri haline geldiğini kaydeden Kıvanç “KEP sisteminin, ülkemizde e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını önemli oranda hızlandıracağı, tasarruf sağlayacağı ve beklenen faydalar ile verimi elde etmede önemli bir araç olacağı kuşkusuzdur” dedi.


TÜRK TİCARET KANUNU


1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giriyor


KEP Sistemi, 25 Ağustos 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelikle düzenlendi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu, her sermaye şirketinin bir internet sitesi açmasından şirketin kanunen yapması gereken ilanların, kamuya açıklamalarının şirket internet sitesi üzerinden yapılmasının zorunlu tutulmasına kadar birçok yenilik barındırıyor. Yönetmelik, KEP sistemini, bu sistemle yapılacak işlemler ile sonuçlarını, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişileri, KEP hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerini, yetkilendirilmelerini ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.Yeni Ticaret Kanunu ile e-ticaret daha fazla büyüyecek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder