30 Haziran 2018 Cumartesi

Şirket Kurma Sürecinde Kolaylıklar Sağlandı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir:


İmza Beyanı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “…….imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklinde düzenlenmiş olup şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi hüküm altına alınmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.


Şirket Kuruluşlarında Defter Tasdikleri Sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yapılacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde yapılan değişiklik ile “Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.” şeklinde düzenlenmiş olup bu değişiklik sonrası Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin kuruluş aşamasında fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılış onaylarının sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylece, Anonim ve Limited Şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmıştır.


Organ Temsilcisi, Bağımsız Temsilci Ve Kurumsal Temsilci Düzenlemeleri Yürürlükten Kaldırılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Organ Temsilcisini, Bağımsız Temsilciyi ve Kurumsal Temsilciyi düzenleme altına aldığı 428’inci madde ve bu maddeye paralel düzenleme içeren 430’uncu ve 431’inci maddeler, Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin uygulamada yaşanan problemlerin önüne geçilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır.


Limited Şirketin Kuruluşuna İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket başlıklı bölümünde yer alan 575, 585 ve 587. maddelerde yapılan aşağıdaki değişiklikler 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir;


“Şirket Sözleşmesi” başlıklı 575. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin kurucular tarafından Ticaret Sicil Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir.


“Kurulma Anı” başlıklı 585. maddede yapılan değişiklik ile 6102 sayılı Kanunun 585’inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiş ve 575. maddeye paralel bir düzenleme getirilmiştir. 6102 sayılı Kanunun 585’inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiş ve böylece Limited Şirketler açısından nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır.


“Tescil ve İlan” başlıklı 587. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin imzalanmasında noter şartı kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir.


5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler

5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir:


“İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek şirket kuruluşunun Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi halinde bu bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılacağı ve ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.


“Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100’üncü maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek; Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş saymaya, Kanun’un uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınmıştır.


Yazar : Nevzat ErdağŞirket Kurma Sürecinde Kolaylıklar Sağlandı

29 Haziran 2018 Cuma

Malkara TSO" da e-ticaret eğitimi verildi.

Trakya E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Konferansı, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.


Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı’nda görevli Eğitimci Engin Özgen, ticaretle uğraşan ve ticarete ilgi duyanlara yönelik “E- Ticaret” eğitimi verdi.Eğitimin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan Engin Özgen, “Malkara’da 5.sini yaptığımız eğitimlerin amacı farkındalık yaratmak. Ülkemizde normal ticaretin gittikçe daraldığını görüyoruz. E-ticareti anlatıp, öğretip en azından bir çeşit farkındalığı sağlamayı amaçlıyoruz. dedi.

Malkara TSO" da e-ticaret eğitimi verildi.

Google AdWords artık Google Ads Oluyor


Google Ads dönemi başlıyor.


Google AdWords 24 Temmuz 2018’de Google Ads oluyor. Yeni Google Ads markası; Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı ve Video Ağı dahil olmak üzere kullanılabilir tüm kampanya türlerini barındıran geniş bir yelpazeyi temsil eder.


Neler değişiyor?


Yardım Merkezi, ürün arayüzü, fatura öğeleri ve çeşitli diğer alanlarda yeni ad ve logoyla birlikte yeni Google Ads markasını 24 Temmuz 2018’den itibaren görmeye başlayacaksınız. Hesabınıza erişmek için kullandığınız adwords.google.com URL’si ads.google.com olarak değiştirilecek ve support.google.com/adwords adresindeki Yardım Merkezi support.google.com/google-ads adresine taşınacak.


Google Ads markasındaki değişiklikler kampanyalarınızın performansını, sitede gezinme deneyiminizi veya raporlama özelliklerini etkilemeyecek.Google AdWords artık Google Ads Oluyor

Google Marketing Platform Duyuruldu

DoubleClick, 1996’da başladığında web dünyası çok farklıydı. Günümüzde mesajlaşırken emoji kullanma, komik YouTube videolarını paylaşma veya akıllı telefon selfie çekme gibi yeni trendlere adapte olduk, o zamanların üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Tabii ki teknolojideki değişiklikler dijital pazarlamacılar için değişimlerin zorunlu olduğu anlamına geliyor. O zamandan bu zamana geçirdiğimiz sürede kanal, format ve veri patlaması meydana geldi.


Tüketiciler ayrıca nasıl pazarlandıklarına ve verilerinin nasıl kullanıldığına daha fazla dikkat ederler ve daha fazlasını kontrol etmek isterler. Bu yenilikleri ele almak için pazarlamacılar, pazarlamadan daha iyi sonuçlar elde etmeyi kolaylaştıran araçlara ihtiyaç duyarlar. İşte bu yüzden Google, Google Pazarlama Platformu‘nu duyurdu.


Google Marketing Platform nedir? Google Pazarlama Platformu nedir?


Google Pazarlama Platformu(Google Marketing Platform), dijital medya ve müşteri deneyimlerini tek bir yerde planlamanıza, satın almanıza, ölçmenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için DoubleClick Dijital Pazarlama (DoubleClick Digital Marketing) ve Google Analytics 360 Suite‘i bir araya getiriyor. Google Pazarlama Platformu, müşterilerinizin gizliliğine saygı duymanızı ve verilerinizi kontrol etmelerini sağlamanın yanı sıra daha alakalı ve etkili pazarlama yapmanıza yardımcı olur.


Son zamanlardaki küresel pazarlama organizasyonları araştırmasında, pazarlamacılar için 1 numaralı önceliğin müşterilerini daha iyi anlamak olduğunu deneyimleyerek öğrenme fırsatımız oldu. Bu gelişmelerin ışığında Google, işbirliği yapmayı ve analizleri paylaşmayı kolaylaştıran araçlar sunarak, Google Pazarlama Platformu bu müşteri odaklı pazarlama yaklaşımını ilke edinmenize yardımcı olacaktır. ABD’de, adidas, analizlerini paylaşmak ve müşterilerini daha iyi anlamak için dijital ekiplerle daha fazla işbirliği yapmaya başladı. Dijital Deneyim Müdürü Chris Murphy, yaklaşımlarını şöyle açıklıyor: “Adidas ekibimizdeki herkes kitle analizlerini, hangi reklamları yayınladığımızı ve nerede, nasıl performans gösterdiğini ve neredeyse gerçek zamanlı olarak değişiklik yapabileceğimiz tek bir ortamda birlikte çalışır.” Chris Murphy, Adidas Dijital Deneyim MüdürüReklamlar ve analitikte daha iyi sonuçlar


Google Pazarlama Platformu, Google Analytics 360 Suite ve DoubleClick reklamveren ürünleri arasındaki mevcut entegrasyonları temel alır. Dijital pazarlamacılar, reklamları ve analiz teknolojisini birlikte kullandıklarında mükemmel sonuçlar elde ettiler. Örneğin, BookIt, markalarıyla ilgilenen gezginlerin türleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için Analytics 360’ten yararlandı ve Görüntülü Reklamcılık ve Video 360(Display & Video 360)’da daha alakalı kampanyalar oluşturmak için bu bilgileri kullandı. Sonuç, gelirde yüzde 20’lik bir artış sağlandı.

Google, Google Pazarlama Platformu (Google Marketing Platform) ile ürünlerinizi daha da iyi hale getirmenin yollarını sunuyor. Örneğin, yeni Entegrasyon Merkezi(Integration Center), ürünler arasındaki değerli bağlantıları keşfetmenize ve kolayca bağlantılar kurmanıza yardımcı oluyor.


Google Pazarlama Platformu ayrıca ölçüm çözümleri ve diğer teknoloji sağlayıcılarıyla 100’den fazla entegrasyonu destekler. Kısacası, satın aldığınız medyayı, nasıl satın aldığınızı ve nasıl ölçtüğünüzü seçebilirsiniz.


Reklamları 360 ve Görüntülü Reklam ve Video 360’ta Ara


Google Pazarlama Platformu ile birlikte bazı Google reklam ürünlerinde de değişiklikler yapılacak. Arama Ağı Reklamları 360(Search Ads 360), DoubleClick Arama(DoubleClick Search)’nın yeni adıdır. Arama Ağı Reklamları 360, Google ve diğer arama motorlarında arama kampanyalarınızı planlamanıza, satın almanıza ve ölçmenize yardımcı olmaya devam edecektir.

Görüntülü Reklamcılık ve Video 360(Display & Video 360), Google görüntülü reklamcılık ürünlerindeki DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio ve Audience Center özelliklerini bir araya getiriyor. Görüntülü Reklamcılık ve Video 360, reklam kampanyalarınızı uçtan uca tek bir yerde yürütebilmenizi, ekiplerinizin nasıl çalıştığını ve takımlarınızla birlikte nasıl daha iyi bir şekilde çalıştıklarını değerlendirebilmenizi sağlar.

Endişe edilecek bir durum yok şu an için yumuşak bir geçiş yapılacak. Kampanya Yöneticisi(Campaign Manager) ve diğer DoubleClick ürünleri kullanılmaya devam edecek. Google, ek özellikleri kullanıma sundukça yavaş yavaş müşterilerini Görüntülü Reklamcılık ve Video 360’a geçirecek.


Geleceğe Bakış


Bu yepyeni platformlar Google hikayesindeki bir sonraki bölümün başlangıcıdır. Google tüketicilerin gizlilik, şeffaflık ve kontrol konusundaki yüksek beklentilerini karşılarken, pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak çözümler oluşturmayı taahhüt ediyor.

Google Pazarlama Platformu ve Görüntülü Reklam Video 360 hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz 10 Temmuz, saat 09: 00’da canlı yayınlanacak konuşmayı izlemek için kayıt olmanızı tavsiye ederiz.


Kaynak: aramamotoru.comGoogle Marketing Platform Duyuruldu

28 Haziran 2018 Perşembe

Alibaba Trendyol’a Ortak Oldu

2010 yılında kurulan Trendyol, 16 milyon kullanıcısı ile Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olmasının yanı sıra, 90 milyondan fazla aylık ziyaret ile bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret şirketi.


Alibaba Group dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi. Alibaba’nın misyonu, dünyanın her yerinde iş yapmayı, ticareti kolaylaştırmak. Şirket, ticaret altyapısının geleceğini kurmayı hedeflerken, müşterilerinin Alibaba platformları üzerinde tanışacağı, çalışacağı, zaman geçireceği, yaşayacağı bir gelecek öngörüyor.


Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Alibaba, Trendyol’a yatırım yapıyor. Yatırımın rakamsal ve oransal karşılığı henüz açıklanmasa da, çeşitli kaynaklardan aldığımız haberlere göre, Trendyol’un ortaklarından olan Tigers Global ve Kleiner Perkins hisselerinin tamamını Alibaba’nın aldığı, Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu’nun hisse payında herhangi bir değişiklik olmadığı söyleniyor.


Bu yatırım, Alibaba’nın globalleşme konusundaki kararlılığını göstermesi ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük internet yatırımı olması açısından önem arz ediyor.


Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol’un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandırmak ve kuvvetlendirmek için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol’a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak ve destek olacak.


Türkiye, 80 milyonluk nüfusu ile Avrupa’daki en genç ülkelerden biri ve bu durum özellikle e-ticaret pazarı için çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Trendyol, 16 milyondan fazla müşterisi ile, Türkiye ve çevresindeki bölgenin hızla büyüyen ve daha fazla büyüme potansiyeli olan e-ticaret pazarında çok önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye’nin perakende hacminin sadece yüzde 3,5’inin internet üzerinden olması, Trendyol’un ciddi büyüme ve perakende sektöründe değişim yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Türkiye üç milyondan fazla KOBİ’si, büyük ve gelişmiş üretim imkanları, oturmuş lojistik altyapısı ve çevre ülkelerle olan bağlantıları sebebiyle Alibaba’nın bölgedeki büyümesi için bir merkez olma potansiyeline sahip.


 


kaynak: pazarlamasyon.comAlibaba Trendyol’a Ortak Oldu

27 Haziran 2018 Çarşamba

AliPay Blockchain Teknolojisi ile 3 Saniyede Havale Yaptı

Ali Baba Group’un kurucusu Jack Ma’nın oluşturmuş olduğu Ant Financial (AliPay), dünya çapında genişlemeyi planladıkları yeni bir blockchain teknolojili havale hizmetini başarı ile denediklerini açıkladı.


Jack Ma: Blockchain ile Havale Uluslararası Olacak

Çin haber kaynaklarından bir tanesi olan cnLedger, Twitter’da 25 Haziran tarihinde Çin kripto para haber medyasından alıntı yaparak, daha önceleri AliPay olarak bilinen şirketin Hong Kong ve Filipinler arasındaki ilk blockchain tabanlı elektronik cüzdan ve sınır ötesi havale hizmetini geliştirip kullandığı dile getirdi.


Yapılan ilk işlem AliPay ile yakın zamanda uyumlu hale gelen bir Filipin ödeme uygulaması olan GCash ve Hong Konglu AliPayHK arasında gerçekleşti.


Jack Ma‘nın proje hakkında söyledikleri ise şu şekilde:


” Sınır ötesi işçi dövizlerini elde etmek için blockchain kullanmak son altı ay içerisinde en çok ilgilendiğim projelerden bir tanesi. Hong Kong’dan başlayarak bu hizmeti (AliPayHK) gelecek zamanlarda dünyanın geri kalanına yaymak istiyorum.


Ali Baba Group’un kurucusu Jack Ma’nın oluşturmuş olduğu Ant Financial (AliPay), dünya çapında genişlemeyi planladıkları yeni bir blockchain teknolojili havale hizmetini başarı ile denediklerini açıkladı.


Jack Ma: Blockchain ile Havale Uluslararası Olacak

Çin haber kaynaklarından bir tanesi olan cnLedger, Twitter’da 25 Haziran tarihinde Çin kripto para haber medyasından alıntı yaparak, daha önceleri AliPay olarak bilinen şirketin Hong Kong ve Filipinler arasındaki ilk blockchain tabanlı elektronik cüzdan ve sınır ötesi havale hizmetini geliştirip kullandığı dile getirdi.


Yapılan ilk işlem AliPay ile yakın zamanda uyumlu hale gelen bir Filipin ödeme uygulaması olan GCash ve Hong Konglu AliPayHK arasında gerçekleşti.


Jack Ma‘nın proje hakkında söyledikleri ise şu şekilde:


” Sınır ötesi işçi dövizlerini elde etmek için blockchain kullanmak son altı ay içerisinde en çok ilgilendiğim projelerden bir tanesi. Hong Kong’dan başlayarak bu hizmeti (AliPayHK) gelecek zamanlarda dünyanın geri kalanına yaymak istiyorum. “


cnLedger’ın paylaştığı tweet ise şu şekilde:


” Jack Ma’nın tanıklığı altında, Ant Financial ilk blockchain tabanlı elektronik cüzda ve sınır ötesi havale hizmetinin lansmanını duyurdu ve ilk havale (Hong Kong’daki AliPayHK ve Filipinler’deki GCash arasında) 3 saniye içerisinde gerçekleşti. “


Yapılan girişimler e-ticaret devi AliPay’den blockchain teknolojisine doğru büyük bir hareketlilik verdi. Bu sayede bu teknolojiyi kullanarak artan sayıda havale çözümüne odaklanan Filipinli havale şirketleri oluşmaya başladı.


Filipinler bankacılık sektörü de benzer bir şekilde sektöre 2018’de blockchain çözümleri geliştirmiş ve geçtiğimiz hafta IBM ile birlikte Japonya’ya yapılan para transferleri için bir pilot kampanya başlatmıştı.


Blockchain Bitcoinden Daha Önemli

Jack Ma için blockchain teknolojisinin etkileri, her şeyin çok ötesine geçiyor. Blockchain teknolojisi hakkında konuşan Ma şu sözleri söyledi:


” Blockchain sizi sadece bir gecede zengin etmek için bir teknoloji olmamalı. Dünyada halen daha banka hesabı olmayan 1.7 milyar insan var ama bu insanların çoğunun cep telefonu var. Blockchainin insanların geleceği üzerindeki etkisi hayal gücümüzün çok ötesinde olabilir.”


Geçtiğimiz yıl blockchaine olan ilgisini dile getiren Jack Ma, yine de geçen hafta kripto para birimlerini eleştirdi. Yer aldığı kongrede ise ” Blockchain balon değil, Bitcoin bir balon. “ demişti. Son olarak ise şu sözleri söyledi:


” En azından AliBaba içerisinden çıkacak olan blockchain, dijital çağda gizlilik ve güvenlik konularına hitap eden bir çözüm olmalı. “AliPay Blockchain Teknolojisi ile 3 Saniyede Havale Yaptı

AB, E-ticaret Devleri ile Anlaştı

Avrupa Birliği (AB), insan sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin Avrupa sınırları içinde satılmasını önlemek için online perakende sektörünün dört büyük şirketi ile anlaşma imzaladı.


AB Komisyonu ile e-ticaret siteleri Amazon, Alibaba, eBay ve Rakuten arasında yapılan anlaşma gereği, tehlikeli oldukları belirlenen ürünler Avrupa’da satılmayacak. Söz konusu ürünler arasında yanıcı oyuncak bebekler, kanserojen madde içeren oyuncak ayılar, kozmetik malzemeler ve zehirli kıyafetler bulunuyor.Buna göre, anlaşmaya tabii olan platformların, satışa çıkarılan ürünleri AB üyesi bir ülkenin yetkili makamlarından gelen talebin ardından 2 iş günü içerisinde kaldırması gerekecek. Firmalar ayrıca, konuya ilişkin süreçle ilgili yetkili makamlara anbean bilgi verecek.


Müşterilerin tehlikeli ürünleri bildirmelerini daha şeffaf ve kolay bir hale getirecek olan platformlar, tüketicilerden gelen uyarıları ve bildirimleri, 5 iş günü içerisinde yanıtlayacak. Söz konusu internet alışveriş siteleri, satıcılara AB ürün güvenlik düzenlemeleri ve mevzuatı hakkında da bilgilendirme yapacak.


Her yıl sağlığı tehdit eden ürünlere dikkat çeken bir rapor hazırlayan AB Komisyonu, Avrupa’daki tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi için birçok çalışma yürütüyor. AB Komisyonu düzenli olarak kendi topraklarında tehlike teşkil eden ürünler tespit eden hükümetlerden bilgi alıyor. Daha sonra bu bilgiler ürünlerin toplanması için Avrupa Birliği çapında paylaşılıyor.


Alarm veren ürünlerin çoğu Çin’den geliyor. Çin’den ithal edilen ürünlerin yaklaşık üçte ikisi güvenli olmayan ürünler kategorisine giriyor. Güvenli bulunmayan ürünlerin yüzde 28’ini oyuncaklar, yüzde 23’ünü ise tekstil ve moda ürünleri, yüzde 9’unu ev aletleri geri kalan kısmını da kozmetik ve çeşitli teknolojik cihazlar oluşturuyor.AB, E-ticaret Devleri ile Anlaştı

JD.com robot paketleme tesisi hizmete açıldı

Çin’in Amazon’u olarak bilinen dev e-ticaret şirketi JD.com, her gün 200 bin siparişi paketleyecek kapasitede robotik bir paketleme tesisi açtı.Robotlar insanların işini alıyor


Yeni tesiste sadece dört kişi çalışıyor ve tüm işleri robotlar yapıyor. Lojistik sektöründe robotların artık insanların elinden işlerini aldığını ispatlayan bu fabrika, rakip şirketlerin de dikkatini çekiyor.


Sipariş paketleme süresini son derece kısaltan ve maliyetleri de düşüren robotlar sayesinde e-ticaret şirketleri büyük avantaj kazanmış olacak.


JD.com’um hamlesinin ardından, dünyanın pek çok büyük şehrinde paketleme merkezi bulunan Amazon’un de benzer tesisleri hayata geçirmesi bekleniyor ancak bu aynı zamanda binlerce Amazon çalışanının işini kaybetmesi anlamına da gelecek.JD.com robot paketleme tesisi hizmete açıldı

26 Haziran 2018 Salı

Online tatile 14.8 milyar TL harcadık

TÜBİSAD 2017 e-ticaret raporundan derlenen bilgilere göre 2017’de online tatile 14.8 milyar TL harcandı. Site sayısında yüzde 70 azalma olsa da pazardaki üç yıllık büyüme yüzde 200’e yaklaştı.Türkiye’de internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları, 2017 yılında rekor kırarak yüzde 47 artışla 14.8 milyar lira oldu.


Alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2017 e-ticaret raporundan derlediği verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 3 yıldır rekor seviyede artıyor.Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan raporda tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısının sürekli azalması dikkat çekti.


2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5.1 milyar lira iken, 2016’da internet sitesi sayısı 104’e geriledi, ciro ise 10.1 milyar liraya yükseldi. Site sayısındaki düşüş 2017’de de sürdü. 102 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 47’lik rekor artışla 14.8 milyar liraya ulaştı.


Rapor, mağaza sayısı yüzde 70 azalsa da söz konusu pazardaki üç yıllık büyümenin yüzde 190’a ulaştığını ortaya koydu.”İNTERNETTEN TATİL ALMAK AVANTAJLI”Raporun sonuçlarını değerlendiren Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunu söyledi.Özellikle fırsat sitelerinin erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkanı sağladığının altını çizen Kayral, “Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir.


Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Yurtiçi ya da yurtdışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkanı sağlar. İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınıyor” diye konuştu.Online tatile 14.8 milyar TL harcadık

Kişisel Veriler ile İlgili Cezalar Uygulananıyor

Kişisel Veriler Koruma Kurulu, yaşanan çeşitli uyuşmazlıklara dair verilmiş bazı kararların özetlerini geçtiğimiz ay sitesinde yayımladı. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yükümlülüklere uyum aşamasında bu kararların yol göstereceği ortada, ancak hala bazı boşlukların varlığından bahsetmek mümkün. Dolayısıyla e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların verilerin saklanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, aktarımında, imhasında yasalara uyum sağlarken diğer yandan kurul kararlarından haberdar olması ve benzer uyuşmazlıklarda bu yönde kararlar verilebileceğinin bilincinde olması önem taşımaktadır.


6698 sayılı KVKK gereği işlenen veri, hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilerin eline geçerse veri sorumlusu bunu ilgilisine ve kurula en kısa sürede bildirmek zorundadır. Fakat bu en kısa süre ifadesindeki belirsizlik, karışıklıklara yol açmaktadır. Neticede işin niteliğine göre ve kişiden kişiye bu süre değişkenlik gösterebilir.


Bu konuda kurulun bir kararına göre veri ihlali söz konusu olduğunda, bunun bildiriminin ilgili kişiye 17 ay, kurula ise 10 ay sonra yapılmış olması idari yaptırım sebebi olarak görülmüştür. Bu noktada bu belirsiz “en kısa süre” kavramının keyfiyete yol açacak, hak kaybı yaratacak veya kötü niyetle kullanılacak şekilde uzatılmaması gerektiğini, karardaki gibi bir sürenin de kurul tarafından yasaya aykırı kabul edildiğini söyleyebiliriz.


Yine sürelere değinecek olursak; yasa gereği ilgili kişi, veri sorumlusuna verisi ile ilgili başvuru yaparak verileri ne kadar süre ile, ne amaç ile saklanıyor, nasıl elde ediliyor, aktarılıyor mu, kimlere aktarılıyor gibi soruları sorma ve verilerinin imhasını talep etme hakkına sahiptir. Veri sorumlusunun bu başvuru ve talebe cevap süresi 30 gün ile sınırlanmıştır.


Kurulun bir kararında da açıkça veri sorumlusunun süresinde cevap vermediği durumda idari yaptırım düzenleneceği belirtilmiştir. Ayrıca bu kapsamda ilgili kişilerin sistemde kayıtlı verilerinin silinmesini veya anonimleştirilmesini talep etme hakkı da yasa gereği saklı tutulmuştur.


Verilen bir başka kararda da artık aktif olmayan bir müşterinin saklama amacı dışında verilerinin işlenmesi hukuka aykırı bulunmuştur. Bu noktada, elbette verinin saklanması bakımından veri sorumlusunun başka bir mevzuata tabi olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Ancak böyle bir zorunluluk olsa dahi aktif olmayan müşterinin verisinin işlenmesine talep halinde son verilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.


Diğer karar özetlerine bakıldığında ise açık rızanın sözleşmenin bir parçası olarak dayatılamayacağı, ihtiyaç duyulandan fazla verinin işlenemeyeceği, işlemin gerektirmediği kişisel veri içeren bir belgenin müşteriden istenemeyeceği; aksi halde idari yaptırım uygulanacağı görülmektedir.


Yasa gereği veri sorumlusunun veri güvenliği için alması gereken idari ve teknik önlemler yükümlülüğü bakımından da verilmiş kararlar mevcut. Örneğin; bir müşterinin verilerinin hata ile aynı isimli bir başka müşteriye gönderilmesi, şirkette bir çalışanın talep olmadığı halde kişisel amaçlarla kişisel verilerin bulunduğu sistemde sorgu yapması, hatta şirketin kendi çalışanı bile olsa bir personelin açık adresinin tüm şirkete gönderilen toplu bir mailde hata ile paylaşılması dahi ihlal olarak sayılmış ve idari yaptırım uygulanma sebebi olarak görülmüştür. Bu da aslında sadece idari ve teknik tedbirleri almanın yeterli olmadığını, aynı zamanda ölçeğine bakılmaksızın verilere bir şekilde erişim yetkisi olan personelin de bu konuda eğitilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.


E-ticaret Çağı Haziran sayısını ücretsiz okumak için tıklayın.Kişisel Veriler ile İlgili Cezalar Uygulananıyor

25 Haziran 2018 Pazartesi

TÜBİSAD, eticaret pazar büyüklüğünü açıkladı

22 Mayıs 2018’de TÜBİSAD tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile Türkiye e-ticaret pazarının güncel durumu ve küresel pazara göre koşulları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamları içeren TÜBİSAD raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 büyüdü ve 42,2 milyar TL’ye ulaştı. Diğer yandan, e-ticaretin toplam perakende içinde 4,1 paya sahip olduğu ve bu oranla, yüzde 4,8 orana sahip gelişmekte olan ülkelerin altında kaldığı sonucu da paylaşılan rapordan çıkan sonuçlar arasında yer aldı.


Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 9,8 olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye e-ticaretinde alt kırılımlar değerlendirildiğinde, tatil-seyahat kırılımının yüzde 47 yıllık büyüme elde ederek 14,8 milyar TL’ye ulaştığı, sadece online perakendenin yüzde 31 büyüyerek 14,7 milyar TL’ye ulaştığı, çok kanallı online perakendenin yüzde 32 oranla 8,2 milyar TL büyüdüğü ve online bahis kırılımının da yüzde 39 yıllık büyüme ile 4,4 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.


E-ticaret Çağı Haziran sayısını ücretsiz okumak için tıklayın.TÜBİSAD, eticaret pazar büyüklüğünü açıkladı

22 Haziran 2018 Cuma

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi istanbul fuarında

Dünyacı ünlü e-ticaret sitesi Gear Best, geçen hafta gerçekleşen, 4 gün süren ‘Gamesweek 2018’ fuarına katıldı. Gest Best, Xiaomi ile birlikte akıllı telefonları ve kendi markasını taşıyan 3C ürünleri sergiledi. E-ticaret sitesinin bu süreçte 10 binden fazla yeni oyuncu kazanarak Türk izleyicisiyle olan iletişimi ortaya koydu


İHA’nın haberine göre; E-ticaret sitesi Gear Best, geçen hafta gerçekleşen ‘Gamesweek 2018’ fuarına katıldı. E-ticaret sitesi, Xiaomi ile birlikte akıllı telefonları, kendi markasını taşıyan 3C ürünleri sergiledi.


Dünyaca tanınan e-ticaret sitesi 4 gün süren ‘Gamesweek 2018’ fuarına katılarak Xiaomi ile birlikte akıllı telefonları, kendi markasını taşıyan 3C ürünleri sergiledi. Yapılan açıklamada, fuarda fenomen oyuncuların, turistlerin, tüm yaşlardan oyuncuların, teknoloji tutkunlarının, oyun stüdyoları, üniversiteler ve lider oyun şirketlerinin, iletişim kurmak, etkileşime girmek ve işbirliği niyetlerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Popüler oyun ve yüksek teknolojili elektronik ürünleri topladığı ifade edilen e-ticaret sitesinin, web sitesi ve mobilde 10 binden fazla yeni oyuncu kazanarak Türk izleyicisiyle olan yakın iletişimini ortaya koyduğu bildirildi.


Fuara katılan Oğuzhan Uğur’un, Gear Best deneyimini paylaştığı ve e- ticaret sitesinin Alfawise 3D yazıcıları hakkında olumlu yorumlar yaptığı aktarıldı. Xiaomi’nin robot vakumu, Oğuzhan Uğur ve fanları tarafından denendiği açıklandı.


Kapanış töreninde CNR’yi temsil eden Tolga Gürleyen, e-ticaret sitesi hakkında hakkında şu ifadeleri dile getirdi: “E-ticaret sitesinin katılımıyla teknoloji tutkunlarının merakına ışık tuttuk. En son teknolojiye sahip ürünlerin kupon ve hediyelerle sergilenmesi sayesinde e-ticaret sitesi popülerlik kazandı. E-ticaret sitesinin gelecek sene aramızda görmeyi umut ediyoruz”.


Ziyaretçilerin tutkusunu kişisel olarak deneyimleyen Gear Best Proje Müdürü Dora Wu, “Türk müşterilerle yakın ve derinlemesine iletişim kurduk ve 3D yazıcılar, robot vakumlar ve akıllı giyilebilir aygıtlar başta olmak üzere yeni ürünlerimize fazlasıyla ilgi gösterdiler. E-ticaret sitemiz, Türkiye’deki oyunla ilgili ürünlerin potansiyel pazarını hissetti. SKU’nun özellikle oyunlarda geliştirilmesine ve çevrimiçi alışveriş deneyiminin iyileştirilmesini amaçlayan daha fazla seçenek sunulmasına dair planlarımız mevcut” dedi.Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi istanbul fuarında

TOBB üyelerine e-ticaret desteği geliyor

TOBB üyelerine e-ticaret Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri yüzde 80 karşılayacak.


Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “E-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tüm Türkiye’deki üyelerinin büyük ve önemli e-ticaret platformlarında yer alarak dünyaya açılabilmeleri ve ihracat yapabilmeleri adına e-ticaret projesi yürütecektir” denildi ve şu bilgiler verildi:


“Hiç ihracat yapmamış şirketlerimiz ihracatçı olmalarını amaçlayan bahse konu projeyle hâlihazırda ihracat yapan firmalarımızın da ihracatlarını artırması hedeflenmektedir. Mevcut projelerde yaklaşık 16 bin firmanın yararlandığı e-ticaret destek boyutlarının TOBB’un da işbirliği kuruluşu olarak proje sunmasıyla beraber hızla büyümesi öngörülüyor. Bakanlığımız destekli e-ticaret projesiyle KOBİ’lerimizin e-ticaretin sağladığı olanaklar sayesinde uluslararası ticarette yeni fırsatlara kavuşmaları amaçlanıyor.”


İstanbul, 21 Haziran (DHA)TOBB üyelerine e-ticaret desteği geliyor

21 Haziran 2018 Perşembe

E-ticaret devleri vergi kolaylığıyla gelecek

Ağbal, “3 global firmayla görüştüm. ‘Mükellef olmak istiyoruz. Vergileri basitleştirin’ dediler” dedi.


Türkiye, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların vergilendirilmesi konusunda temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında 3 global firmayla görüştüğünü belirten Ağbal, “Bize ‘Diğer vergi mükellefleri hangi vergileri veriyorsa biz bunları vermek istiyoruz.


Sizden ricamız, vergiyle ilgili prosedürleri basitleştirmeniz’ dediler” dediler. Ağbal, konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’na talimat verdiğini belirterek, “Global şirketlerin yöneticileriyle danışmanlık firmaları ortaklaşa toplantılar yapacaklar. O teknik düzeydeki olan boşlukları da dolduracağız” dedi.


TANIMI DEĞİŞİYOR


Ağbal, “Elektronik beyanname verilmesi, vergi mükellefiyetiyle ilgili İstanbul’da tek bir vergi dairesinin bu konudan tutulması, vergi mevzuatında ortada olduğunu düşündükleri bazı boşluklar var, bu boşlukların doldurulmasını talep ediyorlar” dedi. Vergi Usul Kanunu değişiklikleri içinde yeni döneme ilişkin işyeri tanımını değiştirecekleri bilgisini verdi.


Miray ÇimenE-ticaret devleri vergi kolaylığıyla gelecek

20 Haziran 2018 Çarşamba

Ağbal: E-Ticaret devleri sıraya girdi

Maliye Bakanı Ağbal, elektronik ticaretin izlenmesi için attıkları adımların ses getirdiğini dile getirerek global E-Ticaret devlerinin Türkiye’ye gelmek için sıraya girdiklerini söyledi


Maliye Bakanı Naci Ağbal, elektronik ticaretin izlenmesi ile ilgili risk analiz merkezini kuracaklarını belirterek, yeni dönemde bu merkezin vergiye gönüllü uyumun temel itici gücü olacağını söyledi. “Elektronik ticaretin izlenmesi konusunda adımlar atacağız” diyen Ağbal bir yandan da yapılacak çalışmaların elektronik ticarete engel olmamasına önem verdiklerini vurguladı. Atılan adımların ardından tek tek firmaların kendisinden randevu istediğini belirten Ağbal, “Sıraya girdiler. Bundan 2 hafta önce arka arkaya 3 tane global firmayla görüştüm. Prosedürleri de basitleştirmemizi istiyorlar” dedi.


Ağbal bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda son iki yılda önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, bir işletme Türkiye’de para kazanıyorsa her takdirde kazanç vergisini ödeyeceğini, bunun net bir şekilde mevzuatta tanımladıklarını ifade etti. Vergi usul yasasında da bazı hükümler getirdiklerini ifade eden Ağbal, Maliye olarak bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi konusunda yetki aldıklarını, risk analiz merkezini kuracaklarını bildirdi. Çıkış noktalarının, “Yurtiçinde bu faaliyetleri yaparken vergi ödeniyorsa yurtdışında da faaliyette bulunup Türkiye’den para kazananların vergilerini ödemeleri” olduğunu anlatan Ağbal, “Biz bu adımları attık da ne oldu? Çok güzel şeyler oldu. Şimdi burada tek tek firmaların isimlerin söylememeyim, en fazla şimdi benden randevuyu onlar istiyorlar” dedi. Yaptığı görüşmelerde firmaların Türkiye’nin yapmış olduğu düzenlemeleri önemsediklerini dile getirdiklerini söyleyen Ağbal, şöyle devam etti:


İŞYERİ TANIMI DEĞİŞECEK


“Geldikleri nokta şu; Türkiye’yi önemli bir pazar olarak görüyoruz, burada sizin vergileme konusundaki kararlılığınızı da gördük. Biz artık vergi dairesine kaydolup mükellef olmak istiyoruz, diğer vergi mükellefleri hangi vergileri veriyorsa biz bunları vermek istiyoruz. Sadece sizden ricamız, vergiyle ilgili prosedürleri basitleştirmeniz. Elektronik ortamda beyanname verilmesi, elektronik ortamda belge düzeni, fatura düzenin kurulması, elektronik ortamda ödeme sistemlerinin kurulması, vergi mükellefiyetiyle ilgili mümkünse İstanbul’da tek bir vergi dairesinin bu konuyla ilgili tutulması. Yani şunu diyorlar; Mesela bazı konularda diyelim ki işyeri tanımı. Bizim Vergi Usul Kanunu değişiklikleri içerisinde yeni döneme ilişkin işyeri tanımını değiştireceğiz. Çünkü eski klasik işyeri tanımı çok değişti artık, o tanımla biz ileriye gidemeyiz. Yurtdışında bile bir server olsa eğer server üzerinden burada direkt müşteriyle irtibat kuruyorsanız, biz onu burada Türkiye’de işyeri kurmuş sayacağız.”


BOŞLUKLAR DOLDURULACAK


Yurtdışında olan firmaların Türkiye’de tüketicilere doğrudan hizmet sunmaları halinde tüketicinin KDV’sini sorumlu sıfatıyla ödemesi gerektiğini bu uygulamayı değiştirdiklerini anlatan Ağbal, “Türkiye’ye bu şekilde hizmet satan firmalar Türkiye’de bir vergi dairesine mükellef olsunlar, ödemeleri gereken vergiyi tüketici değil, kendileri ödesinler. Bu konuyla ilgili altyapı kuruldu, vergi dairesi belirlendi, birkaç danışmanlık firması bu konuda bazı çekincelerini ifade ettiler. Ben Gelir İdaresi başkanına talimat verdim, o uluslararası global şirketlerin yöneticileriyle danışmanlık firmaları ortaklaşa toplantılar yapacaklar, o teknik düzeydeki olan boşlukları da dolduracağız. Şu anda global firmaların gelip, evet, biz artık vergimizi de ödemek istiyoruz demeleri de bizi memnun ediyor” dedi.


(Hürriyet / Neşe Karanfil)Ağbal: E-Ticaret devleri sıraya girdi

"Trakya Dijitalleşiyor" E-Ticaret Etkinlikleri Devam Ediyor.

E-ticaret Ekosistemi, Teknolojisi ve Girişimcilik üçgeninde hazırlanan program, Dijital Pazarlama’nın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmaya kadar bir çok konuya ev sahipliği yapıyor. Güncel ve yaşanmış tecrübelerin paylaşıldığı tam kapsamlı bu eğitimler size yeni iş modelinizi hazırlıyor. Bu eğitimler sayesinde kazanacağınız bilgi ve tecrübeler ile ister “E-ticaret Yönetmeni” olarak profesyonel çalışabilir, isterseniz kendi işinizin patronu olabilirsiniz.


Eğitim etkinlik takvimi ;


Çorlu 20 Haziran 2018


Çerkezköy 21 Haziran 2018


Kapaklı 27 Haziran 2018


Malkara 28 Haziran 2018


Tekirdağ 3-4 Temmuz 2018


etkinlikler ilçelerin ticaret ve sanayi odalarında gerçekleşecektir.


Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir;


09:00 – 09:40 ETİCARET EKOSİSTEMİ VE DİJİTAL İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİ

09:45 – 10:25 TÜRKİYE VE DÜNYA’DA KULLANILAN ETİCARET PLATFOMLARI VE TANIMLAR

10:30 – 11:10 SEKTÖR, KATEGORİ VE ÜRÜNLERE GÖRE ETİCARET PLATFORMLARI SEÇİMİ

11:15 – 12:00 CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

12:00 – 13:00 ÖĞLEN ARASI

13:00 – 13:40 E-İHRACAT VE YURTİÇİ / YURTDIŞI PAZARYERLERİ

13:45 – 14:25 ETİCARET RAPORLAMALARI VE E-UYGULAMALAR

14:30 – 15:10 ETİCARET’DE DİJİTAL REKLAM VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

15:15 – 15:55 ETİCARET SAHA OPERASYONU, DEPO VE İPTAL/İADE YÖNETİMİ

16:00 – 16:40 ETİCARET WORKSHOP

16:40 – 16:55 KAHVE ARASI

16:55 – 17:35 ETİCARET TASARIMLARI/UYGULAMALAR VE ÜRÜN FOTOĞRAFLARI

17:35 – 18:10 DİJİTAL ÜRÜN BİLGİSİ OLUŞTURMA – ENTEGRASYONLAR

18:15 – 19:00 ETİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ, KARGO VE LOJİSTİK ENTEGRASYONLARI


Çok kısıtlı sayıda kontenjana sahip ve bu özel e-ticaret eğitimine katılmak için lütfen kayıt yaptırın."Trakya Dijitalleşiyor" E-Ticaret Etkinlikleri Devam Ediyor.

Alibaba’nın rakibine dev yatırım

Asya’nın hızla büyüyen e-ticaret piyasasına yayılma arayışındaki teknoloji devi Google, Alibaba’nın başlıca rakibi JD.com’a 550 milyon dolar yatırım yapacak.


Google, JD.com’a 550 milyon dolar yatırım yapacağını, şirketle varılan ortaklık çerçevesinde JD.com ürünlerinin, Asya dışındaki tüketicilere erişim sağlayarak Google’ın alışveriş hizmetinde yer alacağını açıkladı.


Açıklamada, Google teknolojisinin de Çinli e-ticaret şirketi JD.com’un tedarik zinciri ve lojistik uzmanlığını içerecek şekilde düzenleneceği belirtildi.


Çin’de e-posta ve arama motoru gibi başlıca hizmetleri engellenen Google, JD.com’la yapılan ortaklık sayesinde tüketicilerin alışveriş deneyimlerini dünya çapında geliştirmeye yönelik yeni keşiflerde bulunacağını kaydetti.

Google, Güneydoğu Asya’daki tüketicilerin, 2025’e kadar internet üzerinden 88,1 milyar dolar harcama yapmasını öngörüyor.


JD.com’un, Alibaba’dan sonra Çin’in en büyük ikinci e-ticaret şirketi olduğu belirtiliyor.


AAAlibaba’nın rakibine dev yatırım

E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

Amazon Alibaba gibi e-ticaret sektörünün öncü isimleri, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Türk e-Ticaret sektörünün 2018 başı itibariyle 12 milyar dolara ulaşın yıllık hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor.


Bu beklenti, global şirketler tarafından fırsat olarak görülüyor. Yakın dönemde Türkiye´de kurumsal olarak ilk adımlarını atan Amazon´a ek olarak, Alibaba da KOBİ´lerle dev iş birlikleri yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak dünyada ve Türkiye´de e-Ticaret lojistiği tamamen özel bir hizmet alanı olmaya hazırlanıyor. Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale şunları söyledi:


“Ülkemize ve iş modellerimize son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı enteresan bir ilgi var. Dünya devlerinin temsilcileriyle ardı ardına sektör ve iş birliği toplantıları yapılıyor.


“Pazardaki muhtemel işbirliklerine ve bölgesel aktörlere bakıyorlar. Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye başta olmak üzere, bu alanda yakında önemli iş birlikleri ve satın almaları görebiliriz. Bunlardan birisi de TIRPORT olacak.”


Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye´de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1.2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförünün bulunduğuna işaret eden Burcu Kale, piyasaya ilişkin şu bilgileri verdi:


“Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibariyle büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar lira dolayında bir büyüklüğe ulaştı.


“Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında piyasanın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL´yi geçiyor ve bu da büyük firmaların dikkatini çekiyor.


“Dijitalleşen lojistik sektöründe önemli bir yatırım haberi Çin´den geldi. İnternet devi Google´ın ana şirketi Alphabet ve Japonya´nın önde gelen teknoloji yatırım şirketi Softbank´ın liderliğindeki global fon grubu; Çin´de UBER tarzı faaliyet gösteren kamyon kiralama hizmetleri şirketi Huochebang´e 1.9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.


“Bu karar ile Çin´in e-Ticaret devi Alibaba ve sosyal medya devi Tencent´in de ana yatırımcıları arasında yer alan Huochebang´ın pazar değeri de yaklaşık 6.5 Milyar doları aştı.


“Çin´deki 7 milyonluk kamyon pazarının yaklaşık 5.2 milyonunu Huochebang dijital platformunun üyesi ve her gün 50 binin üzerindeki taşıma buradan gerçekleşiyor.”E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

Amazon Alibaba gibi e-ticaret sektörünün öncü isimleri, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Türk e-Ticaret sektörünün 2018 başı itibariyle 12 milyar dolara ulaşın yıllık hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor.


Bu beklenti, global şirketler tarafından fırsat olarak görülüyor. Yakın dönemde Türkiye´de kurumsal olarak ilk adımlarını atan Amazon´a ek olarak, Alibaba da KOBİ´lerle dev iş birlikleri yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak dünyada ve Türkiye´de e-Ticaret lojistiği tamamen özel bir hizmet alanı olmaya hazırlanıyor. Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale şunları söyledi:


“Ülkemize ve iş modellerimize son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı enteresan bir ilgi var. Dünya devlerinin temsilcileriyle ardı ardına sektör ve iş birliği toplantıları yapılıyor.


“Pazardaki muhtemel işbirliklerine ve bölgesel aktörlere bakıyorlar. Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye başta olmak üzere, bu alanda yakında önemli iş birlikleri ve satın almaları görebiliriz. Bunlardan birisi de TIRPORT olacak.”


Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye´de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1.2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförünün bulunduğuna işaret eden Burcu Kale, piyasaya ilişkin şu bilgileri verdi:


“Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibariyle büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar lira dolayında bir büyüklüğe ulaştı.


“Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında piyasanın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL´yi geçiyor ve bu da büyük firmaların dikkatini çekiyor.


“Dijitalleşen lojistik sektöründe önemli bir yatırım haberi Çin´den geldi. İnternet devi Google´ın ana şirketi Alphabet ve Japonya´nın önde gelen teknoloji yatırım şirketi Softbank´ın liderliğindeki global fon grubu; Çin´de UBER tarzı faaliyet gösteren kamyon kiralama hizmetleri şirketi Huochebang´e 1.9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.


“Bu karar ile Çin´in e-Ticaret devi Alibaba ve sosyal medya devi Tencent´in de ana yatırımcıları arasında yer alan Huochebang´ın pazar değeri de yaklaşık 6.5 Milyar doları aştı.


“Çin´deki 7 milyonluk kamyon pazarının yaklaşık 5.2 milyonunu Huochebang dijital platformunun üyesi ve her gün 50 binin üzerindeki taşıma buradan gerçekleşiyor.”E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

Amazon Alibaba gibi e-ticaret sektörünün öncü isimleri, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Türk e-Ticaret sektörünün 2018 başı itibariyle 12 milyar dolara ulaşın yıllık hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor.


Bu beklenti, global şirketler tarafından fırsat olarak görülüyor. Yakın dönemde Türkiye´de kurumsal olarak ilk adımlarını atan Amazon´a ek olarak, Alibaba da KOBİ´lerle dev iş birlikleri yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak dünyada ve Türkiye´de e-Ticaret lojistiği tamamen özel bir hizmet alanı olmaya hazırlanıyor. Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale şunları söyledi:


“Ülkemize ve iş modellerimize son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı enteresan bir ilgi var. Dünya devlerinin temsilcileriyle ardı ardına sektör ve iş birliği toplantıları yapılıyor.


“Pazardaki muhtemel işbirliklerine ve bölgesel aktörlere bakıyorlar. Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye başta olmak üzere, bu alanda yakında önemli iş birlikleri ve satın almaları görebiliriz. Bunlardan birisi de TIRPORT olacak.”


Avrupa´nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye´de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1.2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförünün bulunduğuna işaret eden Burcu Kale, piyasaya ilişkin şu bilgileri verdi:


“Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibariyle büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar lira dolayında bir büyüklüğe ulaştı.


“Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında piyasanın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL´yi geçiyor ve bu da büyük firmaların dikkatini çekiyor.


“Dijitalleşen lojistik sektöründe önemli bir yatırım haberi Çin´den geldi. İnternet devi Google´ın ana şirketi Alphabet ve Japonya´nın önde gelen teknoloji yatırım şirketi Softbank´ın liderliğindeki global fon grubu; Çin´de UBER tarzı faaliyet gösteren kamyon kiralama hizmetleri şirketi Huochebang´e 1.9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.


“Bu karar ile Çin´in e-Ticaret devi Alibaba ve sosyal medya devi Tencent´in de ana yatırımcıları arasında yer alan Huochebang´ın pazar değeri de yaklaşık 6.5 Milyar doları aştı.


“Çin´deki 7 milyonluk kamyon pazarının yaklaşık 5.2 milyonunu Huochebang dijital platformunun üyesi ve her gün 50 binin üzerindeki taşıma buradan gerçekleşiyor.”E-Ticaret devleri Türkiye"ye geliyor

PlatinMarket Google Cloud Altyapısında


Türkiye’de Google Cloud Altyapısını Kullanan İlk ve Tek E-Ticaret Servis Sağlayıcı PlatinMarket’tir.


Son 2 yıl içerisinde yaptığımız teknik çalışmalar ile hızlı ve en gelişmiş e-ticaret altyapısı olmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık.


Günümüz koşullarında bulut teknolojileri e-ticaret sitesi barındırma için en iyi alt yapı çözümlerini sunmaktadır. Sağlam, kesintisizlik oranı daha yüksek, global erişilebilirlik ve yedeklilik sağlayan bulut sistemlerin en iyilerinden olan Google Cloud, uzun test ve çalışmalarımızdan sonra tercih ettiğimiz bulut mimarisi olmuştur.


Google Cloud hizmetinin sunulduğu veri merkezleri Google şirketinin kendi hizmetleri olan Gmail, Youtube, Google Arama gibi hizmetlerin sunulduğu veri merkezleri ile aynı olduğundan veri merkezi hizmet kalitesi en üst seviyededir.


Google Cloud Size Hangi Avantajları Sağlayacak?


  • Tek lokasyondan kaynaklanan kesinti sorunlarından (fiber kopması, elektrik sorunları vb.) etkilenmeyeceksiniz

  • Türkiye dışından gelen ziyaretlerde (müşterileriniz / ziyaretçileriniz veya arama motorları) erişim sorunları yaşamayacaksınız

  • Sistemlerimiz dünyanın çeşitli yerlerindeki Google veri merkezlerinde yedekli olarak tutulacağı için siteleriniz daha güvende olacak.

  • DDoS saldırılara karşı %100 koruma altında olacaksınız

  • Veri merkezli sorunlar nedeni ile yaşanan kesinti problemleri minimuma inecek

Türkiye Lokasyonlu CDN ile sanal mağazanızın cevap verme süresi süper hızlıdır. Ayrıca İstanbul’da bulunan veri merkezimiz ile yedekli ve eş zamanlı olarak sistemlerimiz çalışmaktadır.PlatinMarket Google Cloud Altyapısında

PlatinMarket Google Cloud Altyapısında


Türkiye’de Google Cloud Altyapısını Kullanan İlk ve Tek E-Ticaret Servis Sağlayıcı PlatinMarket’tir.


Son 2 yıl içerisinde yaptığımız teknik çalışmalar ile hızlı ve en gelişmiş e-ticaret altyapısı olmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık.


Günümüz koşullarında bulut teknolojileri e-ticaret sitesi barındırma için en iyi alt yapı çözümlerini sunmaktadır. Sağlam, kesintisizlik oranı daha yüksek, global erişilebilirlik ve yedeklilik sağlayan bulut sistemlerin en iyilerinden olan Google Cloud, uzun test ve çalışmalarımızdan sonra tercih ettiğimiz bulut mimarisi olmuştur.


Google Cloud hizmetinin sunulduğu veri merkezleri Google şirketinin kendi hizmetleri olan Gmail, Youtube, Google Arama gibi hizmetlerin sunulduğu veri merkezleri ile aynı olduğundan veri merkezi hizmet kalitesi en üst seviyededir.


Google Cloud Size Hangi Avantajları Sağlayacak?


  • Tek lokasyondan kaynaklanan kesinti sorunlarından (fiber kopması, elektrik sorunları vb.) etkilenmeyeceksiniz

  • Türkiye dışından gelen ziyaretlerde (müşterileriniz / ziyaretçileriniz veya arama motorları) erişim sorunları yaşamayacaksınız

  • Sistemlerimiz dünyanın çeşitli yerlerindeki Google veri merkezlerinde yedekli olarak tutulacağı için siteleriniz daha güvende olacak.

  • DDoS saldırılara karşı %100 koruma altında olacaksınız

  • Veri merkezli sorunlar nedeni ile yaşanan kesinti problemleri minimuma inecek

Türkiye Lokasyonlu CDN ile sanal mağazanızın cevap verme süresi süper hızlıdır. Ayrıca İstanbul’da bulunan veri merkezimiz ile yedekli ve eş zamanlı olarak sistemlerimiz çalışmaktadır.PlatinMarket Google Cloud Altyapısında

CDN - İçerik Dağıtım Ağı Hizmeti PlatinMarkette

PlatinMarket e-ticaret sistemi olarak ana ilkemiz hızlı, uygun fiyatlı ve sorunsuz e-ticaret altyapısı sağlamaktır. Bu bağlamda Türkiye’de Google Cloud Sunucu altyapısını kullanan ilk ve tek e-ticaret servis sağlayıcısıyız. Dünya devlerinin kullandığı altyapıyı bir adım öne taşıyarak Türkiye lokasyonlu CDN hizmetimizi devreye alıyoruz. Üstelik bu hizmeti tüm paketlerimize ve ekstra ücret talep etmeden sağlıyoruz.


Erişebilirlik oranında artış

Dünya nüfusunun % 34’ü ve Türkiye nüfusunun %44’ü internet kullanmaktadır, son 10 yılda katlanarak artan internet kullanımı ve bugün gelinen noktada CDN yatırımı yapmak işletmelerin erişebilirlik oranlarını artırmak ve dolayısıyla işlerini geliştirmek ve büyütmek için önemli bir fırsat yaratmaktadır. CDN cloud acceleration ve dağınık PoP noktaları ile işletmelere online işlemlerde güvenilir erişim sağlamaktadır. İşletmelerin son kullanıcı erişimi, performans ve satış gibi kaygıları CDN ile ortadan kalkmaktadır. CDN web sitenizin yanıt süresini optimize edebilirsiniz.


Güvenilirlik ve yanıt süresi optimizasyonu

İnternet üzerinden iş yapan işletmeler için hız, performans ve gecikme sorunları satışlarını, mevcut müşterilerini ve yeni kazanılacak müşterilerini ciddi şekilde olumsuz olarak etkileyebilir. CDN özellikle internet üzerinden iş yapan işletmeler başta olmak üzere her işletme için önemlidir. Güvenilir CDN hizmeti sayfa indirme sürelerini hızlandırır online işlemleri güvenilir ve sürekli kılar, dolayısıyla satış ve müşteri memnuniyetini arttırır.


Tüm hizmetler ve bölgeler bir arada

Başarılı bir küresel CDN şirketleri lokal PoP noktalarını , lokal uzmanlıkları, yerel ve global yapıları tek bir hizmet noktasına dönüştürür. Çoğu zaman şirketler belli bir bölgeye hizmet vermektedirler, fakat o bölgede iş stratejilerini uygulayabilecek yeterince yatırımları ve hizmet noktaları bulunmamaktadır. Küresel CDN ile istenen bölgeye istendiği zaman uçtan uca ve ölçeklenebilir çözümler ile ulaşmak mümkündür


Analitik ve servis etme

CDN sadece içeriği hızlı ve performanslı servis etmenin yanı sıra değerli ve detaylı analitik veri sağlar. Bu veri ile son kullanıcı eğilimlerini, trendleri görme imkanı ile web sitesinde optimizasyon yapma olanağı bulunur, pazarlama ve satış aktiviteleri planlanır.CDN - İçerik Dağıtım Ağı Hizmeti PlatinMarkette

Ramazan Ayı, İnternet Satışlarını Arttırdı

Ramazan ayında başta gıda ve içecek olmak üzere internetten yapılan alışverişlerde geçtiğimiz seneye göre iki katı aşkın artış yaşandı GittiGidiyor Ticari Direktörü Elçin: ‘Geçen sene ramazan ayındaki satışlara baktığımızda, bu dönemde yiyecek ürünlerinin satışında ortalama yüzde 51 artış yaşandığını söyleyebiliriz. İçecek ürünlerinde ise bu dönemde yüzde 186 artış yaşandı’ Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan: ‘2017 ve 2018 için yaptığımız ‘Ramazan Alışverişi’ karşılaştırmasında, alışverişin geçen seneye oranla 2,5 kat arttığını gözlemledik’ Migros Ticaret AŞ ETicaret İşbirimi Direktörü Gürler: ‘Ramazan’ın etkisi Migros Sanal Market siparişlerinde yaklaşık 1 hafta önceden hissedilmeye başlandı. Mayıs ayında satışlarımızda bir sene önceye göre yüzde 50 oranında bir artış yaşadık’


Ramazan ayında başta gıda ve içecek olmak üzere internetten yapılan alışverişlerde geçtiğimiz seneye göre iki katı aşkın artış yaşandı. Tüketiciler bu sene sıcak havaların da etkisiyle eksiklerini online alışverişle tamamladı.


Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle, daha fazla sayıda tüketici günlük alışverişlerinden toptan alışverişe, teknolojiden gıdaya ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamayı tercih etti. Ramazan alışverişleri için çarşı pazarı dolduran tüketiciler, bunun yanı sıra e-ticarete de ivme kazandırdı.


Geçtiğimiz senelere oranla bu sene önemli artışlar yaşayan e-ticarette firmalar tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için yarışırken, şirketler ramazana özel hazırlanan koliler, hayata geçirilen kampanyalar, indirimler ve promosyonlarla tüketiciye çok sayıda seçenek sundu.


Tüketicilerin büyük çoğunluğu bu sene internetten alışverişe yönelirken, istenilen saatte kapıya teslim gibi hizmetler sunan şirketler tüketici gözünde bir adım öne çıktı.


Kendi alışverişlerinin yanı sıra, çalışanlarını sevindirmek isteyen şirketler kumanya siparişlerini yine çoğunlukla internet üzerinden vermeyi tercih etti.


İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen tüketiciler özellikle her bütçeye uygun şekilde hazırlanan ramazan kolilerine yoğun ilgi gösterirken, hayata geçirilen kampanyalar kapsamında Kızılay’a ramazan kolisi bağışı da online alışverişte ilgi gören ürünler arasında yer aldı.


AA muhabirine bilgi veren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, ramazan döneminde, içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, sıvı yağ, reçel, salça, hurma, hazır çorba, toz şeker ve zeytinin bulunduğu ramazan kolileriyle çay ve zeytinyağının en çok talep gören ürünler arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:


“Geçen sene ramazan ayındaki satışlara baktığımızda, bu dönemde yiyecek ürünlerinin satışında ortalama yüzde 51 artış yaşandığını söyleyebiliriz. İçecek ürünlerinde ise bu dönemde yüzde 186 artış yaşandı. Süpermarket gıda kategorisinde ise bu dönemde ramazan kolileri, zeytinyağı, çay ve kahve en fazla satılan ürünler olarak öne çıkıyor.


Ramazan alışverişlerinde her şehirden ve farklı kullanıcı segmentlerinden talep alıyoruz. Kesin çizgilerle ayırmak doğru olmamakla birlikte, ortalama 25 yaş ve üstü alıcıların online ramazan alışverişine daha çok eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. Özel fiyatlı ramazan paketleri-kolileri ve ramazana özgü gıda ürünleri, bu dönemde en çok tercih edilen segment olarak karşımıza çıkıyor.”


Bülent Elçin, Ramazan boyunca her akşam 22.00’dan sabah 06.00’a kadar devam eden özel bir sahur kampanyası düzenlediklerini belirterek, yüzde 60’a varan indirimlerin sunulduğu sahur kampanyasında, 39 liradan 199 liraya kadar değişen farklı fiyatlar ve içeriklerle Ramazan kolileri sunduklarını söyledi.


– “En fazla alışverişi erkekler yaptı”


Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da Ramazan ayı öncesi ve ay içinde en çok “Tüketim ve Gıda” kategorisinden alışveriş yapıldığına işaret ederek, ardından gelen kategorinin ağız ve diş sağlığı ürünlerinin sayıca üstünlüğüyle “Sağlık ve Güzellik” olduğunu söyledi.


Gıda kategorisinden en çok hazır kahve, ramazan paketleri, reçel, Türk kahvesi, konserve yemek ve hazır tatlı satın alındığını belirten Erturan, en fazla alışverişi erkeklerin yaptığını aktardı.


Erturan, “2017 ve 2018 için yaptığımız ‘Ramazan Alışverişi’ karşılaştırmasında, alışverişin geçen seneye oranla 2,5 kat arttığını gözlemledik. Ramazan’da en çok alışveriş yapan iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Hatay, Konya, Balıkesir, Adana. Biz de Hepsiburada olarak ramazan ayına özel olarak hazırladığımız ve içinde kahvaltılıktan bakliyata, undan sıvı yağa kadar birçok temel gıda ürünlerini bulunduran özel fiyatlı erzak kolisi alternatiflerini tüketicilerle buluşturmaya başladık. Tüketiciler ister yardım yapmak, ister kendi mutfak alışverişlerini pratik ve ekonomik hale getirmek için ramazan erzak kolilerini Hepsiburada’dan kolayca satın alabilirler. Ayrıca süpermarket, mutfak gereçleri, ev tekstili ve kitap kategorilerinde yaptığımız özel indirim ve kampanyalarla da ramazan ayının bereketini Hepsiburada’ya da taşıdık.” değerlendirmesinde bulundu.


– “Ramazan dönemi Migros Sanal Market’in en yoğun olduğu dönemlerindendir”


Migros Ticaret AŞ E-Ticaret İşbirimi Direktörü Rıza Gürler ise, “Ramazan’ın etkisi Migros Sanal Market siparişlerinde yaklaşık 1 hafta önceden hissedilmeye başlandı. Mayıs ayında satışlarımızda bir sene önceye göre yüzde 50 oranında bir artış yaşadık.” dedi.


Ramazan döneminin Migros Sanal Market’in en yoğun olduğu dönemlerinden olduğuna dikkati çeken Gürler, şunları kaydetti:


“Dolayısıyla ramazan ayı bizim için oldukça hareketli geçiyor. Diğer zamanlarda olduğu gibi, ramazan süresince de sahada ve merkezde dinamik bir yapı ile, tüm müşterilerimize hizmet verdik. Ramazan öncesinde ve ramazan sırasında en fazla talep alan ürünler arasında, ramazan kolileri, güllaç, hurma, zeytinyağı, süt, çay, şeker, et, meyve, sebze ürünlerini sayabiliriz.


Ramazan paketi alışverişini, genelde şirketler çalışanlarına dağıtmak amaçlı, kişiler ise yardım ya da bağış amaçlı tercih etmekteler.Bunun dışında, havaların ısındığı ve sıcaklığın arttığı ramazan ayında, alışveriş için dışarı çıkmak konusunda tereddüt edenler, haftalık düzenli alışverişi olanlar, alışveriş için zamanı olmayan ve ağır taşımak istemeyen herkes Migros Sanal Market’i tercih edebiliyor.”


Kaynak : AA – EDA TOPCURamazan Ayı, İnternet Satışlarını Arttırdı

Türkiye, ABD’de lojistik üs kuruyor

Türkiye, dünyada pazar büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşan e-ticaret alanında atağa geçmeye hazırlanıyor. PTT bünyesi altında faaliyet gösteren ePttAVM. com ile ABD ve Çin’e Türk ürünlerini internet üzerinden pazarlamaya başlayacaklarını söyleyen ePttAVM. com CEO’su Hakan Çevikoğlu, “ABD’de lojistik bir de üs kuruyoruz, kendi depomuzu kuruyoruz.


Ürünleri lojistik depomuza toptan taşıyıp, ikmal hizmeti vereceğiz” dedi. Türkiye’nin yerli e-ticaret sitesi ePttAVM. com, faaliyet alanını genişletiyor. Son bir yıl içinde on binlerce kitaba ek olarak, yaklaşık 3 milyon bardaklık çay, 1.5 milyon sandalye, 300 kg altın, 250 ton kuruyemiş satılan platform, artık Türkiye’ye özgü ürünlerin yurtdışında satılmasına aracılık edecek.Türkiye, ABD’de lojistik üs kuruyor

Blockchain Türkiye Platformu kuruldu

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu kuruldu. Platform, çalışmalarını Türkiye’de farklı sektörlerden kurumların desteğiyle, güçlü bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefiyle yürütecek.


Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hızlı gelişmelerin yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blockchain teknolojisinde; girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye’nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla Blockchain Türkiye Platformu’nu (BCTR) hayata geçirdi. Kâr amacı gütmeyen BCTR, Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefiyle faaliyetlerini yürütecek.


Platform; düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da önemli iş birliklerine imza atacak.


Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için, eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, içerikler üretmek ve yayınlar yapmak, çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek, ilgili paydaşları bir araya getirmek gibi hedeflerle yola çıkan Platform, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı; onları düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi; istişare toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.


Blockchain Türkiye Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkat çekerek,“Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün, 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz: Güven. İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, ‘Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu; sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu; internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu; blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak’ sözlerine katılmamak mümkün değil”dedi.


Blockchain Türkiye Platformu’nun kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür Dr. Soner Canko ise, blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek, “BKM olarak blockchain teknolojisini hayatımıza girdiği günden bu yana takip ediyor, nasıl çözümler üretebileceğini kavramaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin; başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM Express, FinTech Istanbul, TROY gibi çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için, şimdi de TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz”dedi.


Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcılar dâhil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR’nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.Blockchain Türkiye Platformu kuruldu